Rev. Jakab Raile, S.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raile Jakab jezsuita atya 1894. október 6-án született a Baja melletti Vaskúton. Szülei Raile Antal és Faltum Rosina. Ír hangzású neve ellenére családja sok száz éve élt Magyarországon. 1912-ben lépett a Jézus Társaságba. Tanulmányait Kalocsán, Nagyszombaton, Pécsett és Innsbruckban végezte. 1925–1927-ben Bécsben, 1927–1933-ban Amerikában, 1933-tól 1935-ig Szegeden működött, 1935-től 1942-ig a jezsuita provincia gazdasági vezetője és egy ideig a provincia szóciusa. Amerikai munkáját Los Angelesben kezdte, ahol ő alapította az egyetlen kaliforniai magyar katolikus egyházközséget. Végigjárta Amerika minden magyar telepét, és missziósként szolgálta az itt élő magyarokat. Ő volt a Szent István templom plébánosa 1932 és 1933 között. A II. világháború alatt a budapesti Pápai Nunciatúra Segítő Bizottságának elnöke volt, és ebben a hivatalában saját élete kockáztatásával sok száz zsidót mentett meg a haláltól. Ennek elismeréséért 1992. február 24-én posztumusz Jad Vasem díjat kapott. A kommunista diktatúrától menekülve újra Amerikába jött, ahol minden idejét a magyar ügy szolgálatának szentelte. Megszámlálhatatlan előadást tartott a magyar sors szomorú voltáról, a Mindszenty-üggyel kapcsolatban pedig mindenkinél több helyre juttatta el a magyar fájdalom hangját. Dobosa volt a magyar sors jajkiáltásának, és buzgó hirdetője a velünk történő szörnyűségeknek: dörömbölt a nagyvilág lelkén. 1949. szeptember 6-án az országúton érte a váratlan halál. Állomáshelyére, Bostonba igyekezett Gáspár János atyával, aki az autót vezette. A bekövetkező balesetben Gáspár atya is megsérült, de enyhébben, és még fel tudta adni Raile atyának az utolsó kenetet. Sírja a Jesuit Cemetery at Campion Centerben van, Weston-ban Massachusetts államban.
 


Rev. Jakab Raile, S.J.
Pastor 1932 – 1933
 

Jesuit Father James Raile was born on Oct. 6, 1894 in Vaskút, a town near Baja. Although his name connotes Irish descent, his family lived in Hungary for centuries. He joined the Society of Jesus in 1912 and studied in Kalocsa, Nagyszombat, and Pécs, Hungary and Innsbruck, Austria. His vocation brought him to serve God and His people in Vienna from 1925 to 1927, in the United States from 1927 to 1933, and in Szeged from 1933-1935. Fr. Raile was the Jesuit Provincial treasurer of Hungary from 1935 to 1942. He began his work in the United States in Los Angeles, where he established the first Hungarian R. C. Church of California. He worked across the United States as a missionary and served Hungarian-Americans far and wide, serving as our pastor from 1932 to 1933. He chaired the Committee of the Papal Nuncio of Budapest and risked his own life to save hundreds of Jewish people from certain death at the hands of the Nazis. In recognition of this work, he posthumously received the Jad
Vasem Award on February 24, 1992.
Fr. Raile fled from the Communist regime and returned to the United States, where he once again devoted himself to serving Hungarian-Americans. He spoke to countless audiences of all kinds regarding the fate of the Hungarian people and was an outspoken advocate of Cardinal Joseph Mindszenty during his incarceration. Fr. Raile was a valuable apostle of the Hungarian cause. He met an untimely death in an automobile accident on Sept. 6, 1949, when he and his successor, Fr. John Gáspár were headed to Boston. Fr. Gás-pár, who was driving the car, was also in-jured, but was able to administer the Anointing of the Sick to Fr. Raile.
 


Rev. Jakab Raile, S.J. fellelhető életrajzi adatai


Rev. Jakab Raile, S.J. sírja


Rev. Jakab Raile, S.J.  posztumusz Világ Igaza kitüntetése