Rev. Schimkó János

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Schimkó János (más forrásban: Simkó János, John P. Schimko) 1881. szeptember 11-én született Poprádon. Hittudományi tanulmányait a Szepeshelyen található szemináriumban végezte. Az Egyesült Államokba 1905-ben érkezett, ahol a clevelandi egyházmegye szolgálatára 1906. február 3-án John Frederick Ignatius Horstmann[1] püspök szentelte fel. Papi szolgálatát Fairport településen kezdte el, ahol 1906. február 15. és 1908. szeptember 19. között volt lelkész. Az Egyesült Államokba 1905-ben érkezett.
1908-től toledói Szent István egyházközség plébánosa 1911-ig. Toledoba érkezése abban az időben volt, amikor az ottani első templomot tűz pusztította el. Fő feladata az egyházközség sorainak rendezése, és az új templom építésének előkészítése volt. 1911. december 21-től 1913. október 8-ig Passaicon plébános. 1913. október 15-től haláláig a Pennsylvania-i Bethelem, PA-ban a Kapisztán Szent János egyházközség plébánosa. Nyugodt, korrekt viselkedésével a kettészakadt egyházközséget (a vend-vidékről származó magyarok kiváltak az egyházközségből, a viták hatására a templomot egy időre az akkori püspök be is záratta) sikerült egyesíteni. 1918 elejétől már súlyosan beteg, először kisegítő lelkészt kap maga mellé, majd márciustól plébánosi jogköreit egy adminisztrátor gyakorolja.  1918. június 20-án hal meg 35 évesen. Betlehem, PA-ban nyugszik a Holy Saviour Cemetery-ben.


Rev. Schimkó János
Pastor 1911 – 1913

Two succeeding pastors followed the tenure of Fr. Messerschmiedt, Rev. John Schimkó and Rev. Louis Kovács. Little is known about these two pastors, who served our parish for two years each.


Rev. John P. Schmiko sírja


Rev. John P. Schimko életrajzi adatai


Népszámlálási jegyzőkönyv 1910-ből