Történelmünk -
A templom leírása

       Szent István Római Katolikus Magyar Templom -
St. Stephen R. C. Magyar Church

223 Third Street, Passaic, NJ 07055

| Egyházközségünk | Évről - évre | Plébánosaink/Pastors | Church-history | A templomról | Mindszenty József | Dokumentumok

Gót és római stílus keveréke, a középhajó hossza 100 láb, szélessége 65 láb. A középhajó magassága 60 láb, a mellékhajók magassága 27 láb. A hajó 14 vas oszlopon nyugszik. Minden második oszlopfón, ahol az ívek nem találkoznak, egy-egy mellszobor áll, a latin és görög egyházdoktorok szobrai. Az oszlopfők -- a templom fődíszessége—az olasz építőmester eredeti eszméje után cementből készültek. Minden oszlopfőről három szárnyas angyal tekint le. Valamennyi különböző. Az első tervrajz szerint a vasoszlopokat csak faburkolatok vették körül és az oszlopfők is egész egyszerüek voltak.

A szentély középpontja a gyönyörü gótikus főoltár, tervét Ft. Messerschmidt készítette, míg Schimmel Anton, tiroli származású képfaragó faragta. Magassága 40 láb, szélessége 18 láb. Ez híveinknek egyik büszkesége. A tabernakulum felett Szt. István óriási szobrát látjuk, amint a Szent Koronát a Magyarok Nagyasszonyának felajánlja. Tőle jobbra és balra az Árpádházi szentjeinket, Szt. Imre herceget, Szt. László királyt, és kisebb alakban Szt. Erzsébet asszonyt és Szt. Margit szüzet találjuk. A főoltár a Szt. Anna Egylet ajándéka, az ára $1,359.00. 1904. július 26-án, Szt. Anna napján áldotta meg Ft. Haintinger Imre, helybeli plébános.

A templom három hajójú. A kórussal együtt 500 ember számára elegendő. A szentély jobb és bal oldalán egy-egy ajtó visz a sekrestyékbe. A szószék a szentélyben áll s a baloldali sekrestyéből vezet fel rá a lépcső. A kórus felé eső rész a három hajónak megfelelőleg -- három előcsarnokból áll -- a jobb- és baloldaliból vezetnek a lépcsők a kórusra. Az előcsarnokok mellett mindkét oldalon egy-egy gyóntatószék volt, ma a Hősök oltára és a Missziós Kereszt van ott.

A templomnak padokra is volt szüksége, de csak 1906-ban tudták azokat beszerezni. Addig bérelt padok álltak rendelkezésre.

A mellékoltárok is müvészi alkotások. A jobb oldali Jézus Szíve, a baloldali Szüz Mária tiszteletére van szentelve. Csak hét évvel később, 1910, július hóban került rájuk a sor. Költsége $1,100.00 volt.  A Jézus Szíve mellékoltárt használja most is a pap Nagypénteken mint "Szentsír", a magyar cserkészek állnak a Szent Sír elött sírőrséget. A Jézus Szíve szobrot az 1990-es évek elején restaurálták. A Szüz Mária oltárt ma is ünnepélyesen díszítik fel, a Szent Szüz szobrát minden év májusában megkoronázzák.

A torony magassága 132 láb. Három harang hírdeti naponként Isten dicsőségét. A negyedik harang a temetéseken használt gyászharang. 1958-ban valósult meg végre Messerschmidt Atya álma, hogy három harang szólal meg a templomunk tornyából. Ekkor avatták fel az u.n. szabadság harangot. 2001-ben javították meg a harangokat, több lelkes egyházközségi tag jóvoltából. Most egész Passaicon lehet hallani a déli harangszót, amely megemlékezik az 1456-os Nándorfehérvári győzelemről.

Az ablakaink külön kincsei templomunknak. Az eredeti ablakokat, mint a templom egész belsejét Messerschmidt Atya tervezte. Azok az ablakok tiszta átlátszóak voltak és a lehető legtöbb fényt hoztak be a templomba. A 14 színesen festett ablak, amely körbeveszi a templomot, különböző jeleneteket idéz elő a Szentírásból, valamint a szentek életéből. Ezek az ablakok kb. 16 láb magasak. Az oltár feletti és orgona feletti ablakok is elösegitik a fény besugárzását a templomunkba. Ezeket a színes ablakokat Gáspár Atya ideje alatt kapta a templom.

Két szószék szolgálta plébánosainkat 100 év alatt. Az eredeti szószék egy magas érő, müvészien faragott gótikus munka volt. Gáspár János Atya ideje alatt alacsonyabbra alakitották át. A második, mostani szószék az 1950-es években készült el. Az akkori, Kertész László által írt, igen népszerü egyházi színdarabok bevételéből fedezték az egyházközségi tagok.

A falakon volt a keresztút 14 gipszből készített állomása. Ezeket a régi dombormüveket az 1940-es évek alatt kicserélték, bronzból készültekre majd az 1990-es évek végén restaurálták.

A templomot eredetileg gázzal és villannyal világították és fütötték. Gázlámpák és gyertyák lógtak a magas oszlopokról. Azokat leszereltették, amikor új fütés és lámpa berendezést kapott a templom az 1950-es években.

A templomban nagyon sok szobor van. A főoltáron levő Árpádházi magyar szenteken és az oszlopok tetején álló mellszobrokon kívül, a világ közkedvelt szentjei közül sokan vannak a templomban megörökítve. Lisieuxi Szent Teréz a Hősök oltára mellett áll rózsafüzérrel és rózsáival. A Missziós Kereszt alatt található Michelangelo Pietájának szobra. A többi szobor kiegészíti a templom áhitat- és esztetihai kaértékét.

Az orgona a Vermont Peragallo n. cégtől van. 1953 óta használ a templom villannyal müködő orgonát. Az orgonának kilenc csősora van és variált zenei hangokat tud utánozni. Az orgona az 1990-es években lett restaurálva, azóta hangverseny keretében többször is játszották helybeli müvészek. Orgonistáink vasárnaponként, ünnepeken, esküvőkön és temetéseken az orgona zenéjével emelik a szentmise áhitatát.

A templom alatti termek különböző célokat szolgáltak az évszázad során. Az 1920-as és 30-as években ott tartott a templom kántora, id. Molnár András, hittanoktatást, valamint magyar nyelv oktatást a gyerekeknek. Raktározásra és cserkész összejövetelekre használták évtizedeken keresztül. 1997-ben nagy templomi takarítást rendeztek. Két hatalmas nagy termet nyert ezzel a templom. Azóta gyülésteremnek használják, alkalmadtán zenei és irodalmi előadásoknak a helyszíne.

Megjegyzés: 1 láb = 30,48 cm

A Szent István templomban komoly művészi értékek találhatók, melyeket sokáig fel sem ismertünk. Gaetano Federicinek, a XX. század kiemelkedő amerikai szobrászának nyolc mellszobra díszíti a templom főhajóját, négy-négy szobor a két szembenálló fal oszlopfőin. A művek a keleti és nyugati egyházak nyolc egyházdoktorát ábrázolják.
Federici 1880-ban született az olaszországi Castelgrandeban, és hétéves korában került Amerikába, ahol édesapjának sikeres építkezési vállalkozása volt. Ő építette a mi templomunkat is. Fia viszont páratlan művészi tehetsége birtokában a templom belső díszítését végezte. Stílusa hagyományos, klasszicista volt, az abban az időben dúló avantgarde irányzatokkal szembefordulva.
Egyik tanára a manhattani, Giuseppe Moretti volt, aki a St. Louis-i Világkiállításra az alabamai Birmingham város rendelésére egy óriási méretű,Vulkánt ábrázoló szobrot tervezett. Mivel műterme nem bizonyult elég nagynak, az akkor épülő templomunkban készítette al a 17 méter magas szobor életnagyságú modelljét. A mű óriási méretét jelzi a végleges, kiöntött szobor 54 tonna súlya. Morettinak érdekes módon már azelőtt is volt magyar kapcsolata: Ferenc Józsefről márvány portrét készített, dolgozott Budapesten is, és Erdélyben kitűnő márványt talált, de kitermelését a katonai hatóságok nem engedélyezték (az orosz betöréstől félve nem építették ki a szükséges vasútvonalat). Az alábbi két angolnyelvű cikk közül az első bemutatja Federicit, a második pedig a Vulkán szobor történetét írja le.


Gaetano Federici


In front of St. John's Cathedral in Paterson stands a statue of Irish priest Dean William McNulty, comforting a barefoot orphan boy. The statue, completed in 1923, has come to symbolize nationally the pastoral role of priests in a working-class city like Paterson. It is also one of the best-known works of sculptor Gaetano Federici, whose outdoor sculptures abound in Paterson and other parts of North Jersey.
Federici died in 1964, at the age of 84, leaving a legacy of hundreds of public works. Federici, Paterson's unofficial “sculptor laureate,” was one of New Jersey's few native sculptors, according to one expert, and an extraordinarily prolific one. The Encyclopedia of American Biography in 1966 called Federici “an outstanding American sculptor... who won international acclaim for his work.”

Gaetano Federici At least 40 of Federici's major statues are within two miles of Paterson's City Hall. Federici's sculptures also are found in Cuba, New York, Hollywood, and in churches and cemeteries throughout the region. Our church houses eight Federici-busts. Meredith Bzdak New Jersey art his-torian said the Federici Studio Collection represents the majority of Federici's life work. “I feel the studio collec-tion should remain intact – because it is one of the only collections of its kind. And because of the significance of Federici to us,” she said.
Fiorina said she remembered her grandfather as always at work in his studio. She has family snapshots of him, a short, sprightly man with a carefully trimmed goatee and a beret. The pictures are of a grandfatherly figure smiling warmly into the camera while working on huge figures in his studio.
Gaetano Federici was born in Castelgrande, on the slopes of the southern Italian Apennines in 1880. In 1887, he and his mother left their mountainous village to join his father, Antonio, in Paterson. Antonio Federici was a stone mason who had become a successful contractor in the booming industrial city. One of his works is our own church. Federici showed artistic promise as a Paterson High School student. By that time, his father could afford to allow the boy to get artistic training. As a young man Federici was apprenticed to some of the leading sculptors of his time. He studied in New York with the Art Students League. At the young age of 24, he sculptured the eight busts of the Doctors of the Church in our church on top of the 30-foot pillars.
Federici was trained in the academic tradition and would never stray far from it. Experts called him a conservative sculptor: While European sculptors were doing avant-garde work, Federici stayed with classical themes. He was painstaking in his attention to detail, yet always attempted to capture the personality of the subject.

Based on an article by Joseph D. McCaffrey, Star-Ledger Staff, March 14, 1997
 

Vulcan in St. Stephen's Church

Some thought a great saint was being built for the church, and they crossed themselves as they approached. But all were awed by the grandeur and majesty of the figure, and their exclamations of wonder and surprise were good evidence of the impression it made upon their minds.
This quote from the Newark Daily described the situation in St. Stephen's during the winter of 1903–1904. From December to January, the Italian sculptor Giuseppe Moretti used the unfinished church to produce a fifty-six-foot full-size model of his statue of Vulcan. His New York studio was not large enough for this immense sculpture commissioned by the Commercial Club of Birmingham. Moretti was the mentor of Frederici, who, at the time, was decorating our church with his works.
Fred M. Jackson, Sr. became president of the Commercial Club in 1903. The Club's purpose was to “invest in the future of the city”, and Jackson saw great opportunity in the St. Louis World's Fair of 1904. He and fellow club member James A. MacKnight envisioned sending a great statue of the Roman god Vulcan, a smith, armorer, architect, chariot builder and artist, to the fair. The time left was short, however, making it difficult to find a sculptor who would take the job, but erecting a giant statue in record time would be great glory for Birmingham. After some searching and refusals MacKnight finally found a suitable sculptor – Giuseppe Moretti.
Giuseppe Moretti was born in Siena, Italy in 1857. He had considered a career in the opera but decided on sculpting, and at the age of fifteen he went to Florence to continue his education in sculpting. Here he became especially interested in marble sculpture and soon moved to Carrara, the marble center of Italy, to continue developing his skill. Around 1879 he moved to Agram, Croatia, and set up his own shop there. He completed several important pieces before a great earthquake devastated the city and ruined his work. He then went to Vienna where he was commissioned to make a marble portrait of the Emperor Franz Josef, which was exhibited in 1889 at the Paris exposition, and to design sculptures for the Rothschild palace. He traveled to Budapest next, where he executed some pieces commemorating the city's history. He discovered an excellent source of statuary marble in Transylvania, but his hopes of quarrying it were not realized. At the advice of the Germans, the government did not allow a railroad to be built to the site as planned, because this would help the Russians if they invaded the area.
Thus Moretti left Europe for the United States, where he would have freedom in the artistic and business aspects of his career. After arriving in New York in 1888, he designed and made several large sculptures in Pittsburgh.
Moretti offered to sculpt the enormous Vulcan in forty days for $6,000. He got the job and began after some controversy about the appearance of the statue: Moretti planned to stay true to the myths and portray Vulcan as a strong but not very good-looking god. The Birmingham Commercial Club wanted a handsome statue. In the end, Moretti won and went to work. He began in his studio on 152 West Thirty-eighth Street in New York. Here he made the eight-foot working clay statue of the god. He then had to make the fifty-six-foot, full-size clay model – but where would he find room? He located a space big enough: the unfinished St. Stephen's Church of Passaic, New Jersey. One of his pupils, Gaetano Federici was working on the church under contruction, hence the connection. In December 1903, with the help of sixteen assistants, he made the enormous clay model. It was so cold and drafty in the unfinished St. Stephen's that parts of the head and posterior had to be repaired because they had frozen.
In January and February the parts were shipped down by railroad to Alabama, where they were cast in iron. Then it was shipped to St. Louis in pieces:
“As Vulcan neared completion in late May, visitors craned their necks to view this giant reaching fifty-six feet from pedestal to spear tip. His shoulders measured ten feet in width, and his chest nearly twenty-three feet in circumference. Moretti had deliberately distorted the statue's proportions, giving more mass to the head, shoulders, and chest, so that when viewed from below, the body would appear in correct proportion. The entire statue, including hammer and anvil block, was estimated to weigh some 120,000 pounds. In September 1904, Vulcan surprised no one by being awarded the Grand Prize for best exhibit in the Mineral Department of the fair. Another tribute to Alabama came when Signor Moretti was awarded a silver medal for his Head of Christ, a bust sculpted from Alabama marble, with which Moretti had become quite impressed during his stay in the state.” (Thompson)

After the fair, Vulcan was shipped back to Birmingham in pieces, but problems arose about where to erect the statue. For two years the pieces lay by the railroad while arguments went on. Finally the President of the State Fair Association, Culpepper Exum, offered a place for Vulcan at the fairgrounds. Here, however, workmen incorrectly installed both his right hand and left arm, so that he could not grasp his spear or hammer, and he stood like this for almost thirty years. He was even used for advertising – at one point he even had a pair of blue jeans painted on. At last in the 1930s two members of Birmingham's Kiwanis Club, Thomas Joy and J. Mercer Barnett, gave him a decent home in Red Mountain. Thad Holt, state director for the Works Progress Administration, began construction on Vulcan Park. Soon Vulcan stood on a 124-foot pedestal of native sandstone. In 1946 he became a symbol of highway safety: on his spear a neon torch shines green, except during times of a traffic fatality, when it glows red. In the 1960s his tower received a makeover. Recently, however, there were problems with the statue itself. Back in the 1930s when Vulcan was first placed on his tower, workers filled his cavity up to the shoulders with concrete to “stabilize” it. Because of the different expansion rates of concrete and iron, the statue began to crack. About two years ago, a large campaign in Birmingham initiated the restoration of the statue. At present Vulcan is taken apart and is being repaired. The goal is to restore Vulcan, the stone pedestal and the park by 2004, his 100th birthday.
 

Klára Felsővályi

Sources:
The Vulcan Restoration by J. Scott Howell
http://www.robinson-iron.com/pages/vulcanproject2a.html
http://www.geocities.com/freeindeed_john836/Part5.html
Giuseppe Moretti by Jennifer M. Willard
http://www.bham.lib.al.us/Archives/oldsite/giuseppemoretti.htm
Vulcan: Birmingham’s Man of Iron by George Clinton Thompson
http://www.bplonline.org/Archives/oldsite/vulcanbirminghamsmanofiron.htm
 

 

|  Impresszum |