Plébánosaink
Pastors

       Szent István Római Katolikus Magyar Templom -
St. Stephen R. C. Magyar Church

223 Third Street, Passaic, NJ 07055

| Egyházközségünk | Évről - évre | Plébánosaink/Pastors | Church-history | A templomról | Mindszenty József | Dokumentumok

A Szent István R. C. Magyar Templom plébánosai és adminisztrátorai- 1902-től napjainkig /
The Pastors and Administrators of St. Stephen's R.C. Magyar Church 1902-present

A plébános atyák fényképére kattintva új oldalon bővebb információk, fényképek, újságcikkek másolatai olvashatóak.
 

Egyházközségünk első plébánosa, Rev. Messerschmiedt Géza (hivatalos okmányokon: Messerschmidt Géza, illetve Geysa Messerschmidt) Bodrogon (Somogy megye) született 1870. július 4-én. Édesapja Messerschmiedt Géza, édesanyja Görgei Amelia. A Kassai Egyházmegye papjaként 1895. június 29-én szentelték pappá. 1895-1899 között Hernádkércs, Szikszó, Tarczal, Radvány, Nagykövesd  településeken segédlelkész volt, majd
1901 körül Bodrogszerdahelyen lelkészként szolgált.
 1902. január 19-én a Phoenicia fedélzetén érkezett Hamburgból Boulogne, New York kikötőjébe, nem bevándorló vízummal. Kiérkezése után a Cleveland, OH, (Cleveland e. m.) Szent Erzsébet e. k. káplánja lett, s ennek keretében ellátta a Lorain, OH, (Cleveland e. m.) Szent István egyházközséget, mely ekkor még saját templommal nem rendelkezett, majd 1902. december 24-étől (bár a 25. éves évkönyv december 2-át nevezi meg a kinevezésének, valószínűleg ekkor érkezhetett a településre, de ő maga több helyen is december 24-ről ir) Passaicon plébános. Eddig úgy tudtuk, hogy itt halt meg, de kiderült, hogy 1911-ben (miután ellene feltételezett anyagi visszaélésekre hivatkozva feljelentést tettek a Newark-i püspöknél) a Toledo, OH, (Toledo e. m.) Szent István egyházközség plébánosa lett, mondhatni helyet cserélve Passaic-i utódjával. Pontosan nem tudni, mikor hagyta el Passaicot, de az biztos, hogy új szolgálati helyére már súlyos betegen érkezett, 1911. december 14-től folyamatos orvosi kezelésre szorult. 1912. március 29-én, 3:00AM-kor, 41 éves korában Toledo, OH-ban hunyt el. Temetésén az akkori Toledo-i püspök az alábbiakat mondta: „Apostolt jöttem temetni, szegényen élt és szegényen halt meg.”  A Calvary Cemetery-ben nyugszik, Toledo-ban, Lucas megyében, Ohio államban.


Rev. Messerschmiedt Géza
A Passaic-i Magyar Templom alapító lelkipásztora
1902 – 1911

The translation of the biography is in progress. The current status is based on previous research before updated information.

Little is know about Fr. Messerschmidt, the founding pastor of our parish. He came from the diocese of Kassa, as much of the influx of Hungarian immigrants to Passaic was from the northern region of Hungary. This explains why the Hungarians and the Slovaks originally wor-shipped together. The recruitment of parishioners, the building of the church, and the founding of the parish was all his work. A true Renaissance man, Fr. Messerschmiedt designed the main altar of the church and even composed his own Latin mass for the dedication of the church. Unfortunately, the music
for this mass has since disappeared. He ran the parish efficiently and enthusiastically until his death in 1911.

Egyházközségünk második plébánosa Rev. Schimkó János (más forrásban: Simkó János, John P. Schimko) 1881. szeptember 11-én született Poprádon. Mint szeminarista érkezett 1905-ben az USA-ba. Cleveland, OH-ban szentelték pappá, 1906. február 3-án. A Toledo, OH-i egyházmegye létrejöttekor inkardinálódott az új egyházmegyébe. 1906-1908 között Fairport, OH-ban segédlelkész.
1908-től toledói Szent István egyházközség plébánosa 1911-ig. Toledoba érkezése abban az időben volt, amikor az ottani első templomot tűz pusztította el. Fő feladata az egyházközség sorainak rendezése, és az új templom építésének előkészítése volt. 1911. december 21-től 1913. október 8-ig Passaicon plébános. 1913. október 15-től haláláig a Pennsylvania-i Bethelem, PA-ban a Kapisztán Szent János egyházközség plébánosa. Nyugodt, korrekt viselkedésével a kettészakadt egyházközséget (a vend-vidékről származó magyarok kiváltak az egyházközségből, a viták hatására a templomot egy időre az akkori püspök be is záratta) sikerült egyesíteni. 1918 elejétől már súlyosan beteg, először kisegítő lelkészt kap maga mellé, majd márciustól plébánosi jogköreit egy adminisztrátor gyakorolja.  1918. június 20-án hal meg 35 évesen. Betlehem, PA-ban nyugszik a Holy Saviour Cemetery-ben.


 


Rev. Schimkó János
Pastor 1911 – 1913

Two succeeding pastors followed the tenure of Fr. Messerschmiedt, Rev. John Schimkó and Rev. Louis Kovács. Little is known about these two pastors, who served our parish for two years each.

Egyházközségünk harmadik plébánosa, Rev. Kovács Lajos (más változatban: Rev. Louis Kovacs, Lajos von Kovacs, Rev. Louis Von Kovacs de Jardanhaza, Járdánházi Kovács Lajos) volt, aki Nagykanizsán született 1877. augusztus 31-én. Édesapja Kovács Lajos, édesanyja Bunsel Hernin (Kovács Hermina) voltak. Valószínűsíthetően ősi, nemesi családból (Járdánházi Kovács család) származik. A középiskolai tanulmányai után Budapesten joghallgató, de ezt abbahagyva teológiai tanulmányokba kezdett. Még joghallgató korában közeli ismeretségbe került Ady Endrével, akivel gyakran levelezett Amerikából is. Miután egy évet a temesvári püspöki udvarban töltött, 1900. április 6-án szentelte pappá Dessewffy Sándor csanádi püspök. 1900-ban Nagyőszön valamint Gyarmatán (Temes megye), 1901. november 10-tól Szenthuberten (ma: Bánátnagyfalu), majd Mezőkovácsházán káplán, amíg le nem betegedik. 1904. február 5-től Nagybecskereken káplán és hitoktató. 1902-ben Szegeden jelenik meg: Álmaim: apró történetek és elbeszélések c. könyve. 1903-ban lefordítja P. Brors X. Ferenc A keresztény hitvédelem abc-je c. könyvét, mely nagy sikert ér el. 1905-ben sikertelenül próbálja magát országgyűlési képviselőnek megválasztatni. Az Egyesült Államokba 1905-ben vándorolt ki. 1905-től Dillonville, OH, 1906-ban Perth Amboy, N.J. (Metuchen e. m.), az ekkor épült a Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, 1907-08. között New York, NY (New York e.m.), Szent István e.k., 1911-ben South Bend, IN, (Forth Wayne-South Bend e. m.) Szent István e. k., 1912. májusától Bethlehem, PA, (Altoona-Johnstown e. m.) Kapisztrán Szent János e. k., 1913. október 15. és 1915. szeptember 1. között Passaic, NJ, (Paterson e. m.) Szent István e. k., 1915. szeptemberétől Youngstown, OH, (Youngstown e. m.) Szent István e. k., majd Connelsville, PA, (Greensburg e m) Szent Imre e. k., 1918-tól Pittsburgh, PA, (Pittsburgh e. m.) Szent Anna e.k., végül 1921. decemberétől halálig Detroit, MI, (Detroit e. m.); Szent Kereszt e. k. Ez idő alatt 1925 és 1926 között kiadja a Katholikus Örszem c. hetilapot, melynek megszűnését az korabeli egyháztörténész Feysz A. Hugolin úgy kommentálta, hogy  „az amerikai katholikus magyarok szempontjából a legnagyobb veszteség volt.”
Habsburg Jenő főherceg 1907-ben felvette a German Cross of the Knights (Német lovagrend) tagjai közé.
Rev. Kovács Lajos Detroitban hunyt el, 1927. július 22-én 48 éves korában. A Saint Josephs Cemetery-ben nyugszik, Connellsville-ben, Fayette megyében, Pennsylvania államban, édesanyjával (+1917) közös sírban.
 


Rev. Kovács Lajos
Pastor 1913 – 1915

 

Marczinkó József atya Sátoraljaújhelyen született 1878. dec. 24-én. Édesapja Marczinkó József, édesanyja Nagy Júlia volt. Kassán szentelték pappá 1903. február 5-én. 1910-ben érkezett az Egyesült Államokba, a Carpathia gőzösön. 1913 és 1915. között a Youngstown, OH, (Youngstown e. m.) Szent István egyházközség plébánosa volt, 1915-ben vette át a plébánia irányítását, és az ő idejében vészelte át a hitközség magyarsága az első világháborút, melynek végén bizonyos visszavándorlás is történt, csökkentve a plébániához tartozó hívek számát. 1921-ben az ő szervezésében 23 autónyi ajándékcsomagot küldtek az óhazába, amiért megkapta a Vöröskereszt Érdemkeresztje kitüntetést. 1925 és 27 között Magyar Szív címmel hetilapot jelentet meg. A gazdasági válság és egyéb körülmények az egyházközséget anyagilag szétzilálták, de a hitélet szépen virágzott – talán éppen azért. Marczinkó atyát a Szent István templom legjobb plébános-szónokának tartották. 1928-ban United States Patent 1681590 számon saját szabadalmat nyújt be, Bowling game board (Bowling játéktábla) néven, mely szabadalom a mai napig fenn áll. 1932 és 1935 közötti tartózkodási helye ismeretlen, néhány forrás Toledo, OH-t említ. 1935. július 28-án az Ohio állambeli Toledóban halt meg, a St. Vincents Hospitalban, agyembólia következtében, 5:55AM-kor.. Július 31-én temették el. A Calvary Cemetery-ben nyugszik, Toledo-ban, Lucas megyében, Ohio államban, ahol elődje Rev. Messerschmiedt Géza is.

 


Rev. Marczinkó József
Pastor 1915 – 1932

Rev. Joseph Marczinkó was born in Sátoraljaújhely, Hungary on Dec. 4, 1878 and was ordained in Kassa on February 5, 1903. Fr. Marczinkó became the pastor of our parish in 1915 and helped the faithful of Passaic weather the storm of World War I, the end of which brought the return of many immigrants to Hungary, causing a decline in the population of our church. Financial depression and other problems caused difficulty, but his work helped maintain strong faith in our community. He is believed to be the best homilist of our parish. Fr. Marczinkó passed away on July 28, 1935 in Toledo, Ohio. His grave found in Calvary Cemetery, in Toledo, Lucas County, Ohio.
 

Raile Jakab jezsuita atya 1894. október 6-án született a Baja melletti Vaskúton. Szülei Raile Antal és Faltum Rosina. Ír hangzású neve ellenére családja sok száz éve élt Magyarországon. 1912-ben lépett a Jézus Társaságba. Tanulmányait Kalocsán, Nagyszombaton, Pécsett és Innsbruckban végezte. 1925–1927-ben Bécsben, 1927–1933-ban Amerikában, 1933-tól 1935-ig Szegeden működött, 1935-től 1942-ig a jezsuita provincia gazdasági vezetője és egy ideig a provincia szóciusa. Amerikai munkáját Los Angelesben kezdte, ahol ő alapította az egyetlen kaliforniai magyar katolikus egyházközséget. Végigjárta Amerika minden magyar telepét, és missziósként szolgálta az itt élő magyarokat. Ő volt a Szent István templom plébánosa 1932 és 1933 között. A II. világháború alatt a budapesti Pápai Nunciatúra Segítő Bizottságának elnöke volt, és ebben a hivatalában saját élete kockáztatásával sok száz zsidót mentett meg a haláltól. Ennek elismeréséért 1992. február 24-én posztumusz Jad Vasem díjat kapott. A kommunista diktatúrától menekülve újra Amerikába jött, ahol minden idejét a magyar ügy szolgálatának szentelte. Megszámlálhatatlan előadást tartott a magyar sors szomorú voltáról, a Mindszenty-üggyel kapcsolatban pedig mindenkinél több helyre juttatta el a magyar fájdalom hangját. Dobosa volt a magyar sors jajkiáltásának, és buzgó hirdetője a velünk történő szörnyűségeknek: dörömbölt a nagyvilág lelkén. 1949. szeptember 6-án az országúton érte a váratlan halál. Állomáshelyére, Bostonba igyekezett Gáspár János atyával, aki az autót vezette. A bekövetkező balesetben Gáspár atya is megsérült, de enyhébben, és még fel tudta adni Raile atyának az utolsó kenetet. Sírja a Jesuit Cemetery at Campion Centerben van, Weston-ban Massachusetts államban.
 


Rev. Jakab Raile, S.J.
Pastor 1932 – 1933

Jesuit Father James Raile was born on Oct. 6, 1894 in Vaskút, a town near Baja. Although his name connotes Irish descent, his family lived in Hungary for centuries. He joined the Society of Jesus in 1912 and studied in Kalocsa, Nagyszombat, and Pécs, Hungary and Innsbruck, Austria. His vocation brought him to serve God and His people in Vienna from 1925 to 1927, in the United States from 1927 to 1933, and in Szeged from 1933-1935. Fr. Raile was the Jesuit Provincial treasurer of Hungary from 1935 to 1942. He began his work in the United States in Los Angeles, where he established the first Hungarian R. C. Church of California. He worked across the United States as a missionary and served Hungarian-Americans far and wide, serving as our pastor from 1932 to 1933. He chaired the Committee of the Papal Nuncio of Budapest and risked his own life to save hundreds of Jewish people from certain death at the hands of the Nazis. In recognition of this work, he posthumously received the Jad Vasem Award on February 24, 1992.
Fr. Raile fled from the Communist regime and returned to the United States, where he once again devoted himself to serving Hungarian-Americans. He spoke to countless audiences of all kinds regarding the fate of the Hungarian people and was an outspoken advocate of Cardinal Joseph Mindszenty during his incarceration. Fr. Raile was a valuable apostle of the Hungarian cause. He met an untimely death in an automobile accident on Sept. 6, 1949, when he and his successor, Fr. John Gáspár were headed to Boston. Fr. Gáspár, who was driving the car, was also injured, but was able to administer the Anointing of the Sick to Fr. Raile.
 

Raile atya távozása után a megyéspüspök az angol anyanyelvű Furlong atyát bízta meg az egyházközség szolgálatával. Bár a plébánosi jogkört gyakorolta, de mint adminisztrátor, ugyanis Thomas Joseph Walsh akkori Newark-i püspök magyar nyelven tudó papot keresett az egyházközség szolgálatára.
Furlong atya 1938. fehérvasárnapjától (április 24-től) azért tért vissza kisegíteni, mert Gáspár atya a newarki egyházmegye zarándoklatának vezetőjeként a magyarországi Eucharisztikus Kongresszuson tartózkodott. Szolgálata egyházközségünkben 1938. szeptember 18-ig tartott.
Rev. William Furlong 1905. november 16-án született, és 1986. október 8-án hunyt el. Eredetileg a Newark-i Egyházmegye szolgálatára szentelték fel, majd a Patersoni egyházmegye létrejöttekor inkardinálódott az új egyházmegyébe. Pápai kápláni (Monsignor) címmel ment nyugállományba. A Maryrest Cemetery-ben van eltemetve,  Mahwah-ban, Bergen megyében New Jersey államban.
 


Rev. William Furlong
Administrator 1933 és 1938

After the departure of Rev. James Raile, the bishop assigned Rev. William Furlong to oversee the life of our parish. He was never named pastor, as he spoke no Hungarian. He came back to help out in 1938, when Rev. Gáspár was leading a pilgrimage of the Newark Diocesan to the Eucharistic Congress in Hungary.
Gáspár János 1898. május 6-án született a Vas megyei Nagysároslakon, szülei (Gáspár János és Schmidt Teréz) tizenhárom gyermekéből másodikként. Az I. világháborúban önkéntes, mint sebesült tartalékos főhadnagy szerelt le. A szemináriumot Szombathelyen és Esztergomban végezte. 1921. december 17-én vette fel az egyházi rendet. Első állomáshelye az ausztriai Incéd volt, majd a zalai Alsóbagód és aztán Zalaegerszeg következett, ahol Mindszenty József káplánja volt. Utolsó magyarországi helye Kőszeg, ahol hat évig működött, mielőtt 1929-ben Amerikába jött. 1929-ben Perth Amboy NJ, 1931-ben Arrochar, Staten Island NY, ahol az Isteni Szeretet Leányainak rendházában a kedvesnővérek lelkiatyja (káplánja), e melett latin és hittan tanár. Eközben a Fordham Jezsuita egyetemen apologetikát tanul. 1932-ben az "Our Lady of Mt. Carmel Church (Woodbridge, NJ) plébánosa. 1933. október 14-től a passaici Szent István Egyházközség plébánosa egészen az 1963-ban bekövetkező haláláig. 1938-ban a newarki egyházmegye zarándoklatának vezetője a magyarországi Eucharisztikus Kongresszusra. Energikus, tetterős, nagy munkabírású vezető volt, aki megszilárdította az egyházközséget és irányította a magyar közösséget a két legválságosabb időben, a második világháborút követő években és az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni időkben. Éveken át volt az Amerikai Magyar Szövetségnek egyik igazgatója. 1963. február 19-én New Yorkból tért haza, ahol megtekintette a Mona Lisa-t, s a plébánián az emeletre ment fel, ahol valószínűleg rosszul lett (szívszélhűdést kapott), ennek következtében a lépcsőről leesett, s koponyaalapi törést szenvedett el. Passaicban, a St. Mary kórházban hunyt el 1963. február 21-én. A Calvary Cemetery-ben nyugszik, Patersonban, New Jersey államban. Temetését McNulty volt patersoni, akkor buffalo-i püspök végezte, február 25-én.


Rev. Gáspár János
Pastor 1933 – 1963

Rev. John Gáspár was born on May 6, 1898 in Nagysároslak, located in Vas, Hungary, the second of thirteen children. Fr. Gáspár studied in Szombathely and Esztergom, Hungary, and continued his academic work at Fordham University, where he studied apologetics. He was ordained in 1921. His first assignment was in Incéd, Austria. He then served the Lord in Alsóbagód and Zalaegerszeg, where he was chaplain to Cardinal Mindszenty. He served in Kőszeg, Hungary until he relocated to the United States permanently in 1929. In the United States, Fr. Gáspár worked as chaplain at Our Lady of Hungary Church and the Daughters of Divine Charity on Staten Island. Fr. Gáspár is the pastor who enjoyed the longest tenure in our parish, serving from 1933 to his death in 1963. He served as the leader of the Newark Diocesan Mission to the Eucharistic Congress in Hungary in 1938. Always energetic, determined, and respected, Fr. Gáspár provided leadership during two very dark periods in Hungarian history: World War II and the Hungarian Revolution of 1956. His grave found in Calvary Cemetery in Paterson, New Jersey.
 
Dr. Dunay (Demetrovics) Antal 1915. febr. 27-én született Nagykölkeden. Édesanyja neve Horváth Mária. Középiskolai tanulmányait Kőszegen, a bencéseknél végezte. A bécsi egyetemen, majd Esztergomban, végül megint csak Bécsben, a Pázmáneumban készült föl papi hivatására. 1939-ben szentelték pappá Bécsben, ugyanott 1948-ban teológiai doktorátust nyer. Magyarországi állomáshelyei a Budapest-Herminamezői Szentlélek Plébánia, a felsővizi-városi Szent Anna, a kelenföldi Szent Gellért plébánia.  1944. március 30-án a Magyar Honvédség III. hadtestének 3. számú helyőrségi kórházához osztják be. Később, Mindszenty bíboros figyelmeztetésére és utasítására a letartóztatás elől nyugatra szökik, ahol először az ausztriai magyar menekülttábor lelkésze, majd 1949-ben Amerikába érkezik, és a northamptoni (PA) Magyarok Nagyasszonya Plébániára kerül. 1963-tól plébánosa templomunknak egészen az 1977. május 29-én bekövetkezett haláláig. Az ő működése alatt látogatta meg plébániánkat Mindszenty József bíboros 1974-ben. Az Our Lady of Hungary Cemetery-ben nyugszik, Northampton-ban, Northampton megyében, Pennsylvania államban.
 


Rev. Dunay Antal
Pastor 1963 – 1977

Rev. Anthony Dunay (Demetrovics) was born on February 27, 1915 in Nagykölked, Hungary. He studied under the Benedictine Fathers at their high school in Kőszeg, Hungary, and continued his education in Vienna and Esztergom, and studied for the priesthood at the Pázmáneum. Fr. Dunay was ordained in 1939 in Vienna and earned his Doctorate of Theology there in 1948. He served at three parishes in Hungary: Holy Spirit Church
of Budapest-Herminamező, St. Anne’s Church of Felsőviziváros, and St. Gellért’s Church of Kelenföld. Advised by Cardinal Mindszenty to avoid possible incarceration, Fr. Dunay came to the United States in 1949, where he served the Our Lady of Hungary Church of Northampton, Pennsylvania. He served as our pastor from 1963 until his death in 1977. It was during Fr. Dunay’s tenure that Cardinal Joseph Mindszenty made his historic visit to our parish in 1974.
 
Dunay Antal atya betegségének végső időszakában, mint kisegítő, majd halála után 1977 második felében Rev. John J. Cuscack  vette át a plébániát, mint adminisztrátor. Ő korábban hat évig volt egyházközségünk káplánja. Megszervezte a magyar nyelvű helyettesítést. (Főleg Szabó Szerén OFM mondta a magyar miséket.)
Egyházközségünkben töltött szolgálata után az Egyesült Államok Légierejének (US Air Force) tábori lelkészi szolgálatában vett részt. Török atya érkezésével egy időben, 1978. június 1-jén lett elengedve a katonai szolgálatra.
Rev. John Cuscack 1945-ben született.  1971. május 29-én szentelte pappá Lawrence B. Casey patersoni püspök. Jelenleg a Saint Vincent's Seminaryban él, Philadelpia, PA-ban.


Rev. John J. Cuscack
Assistant pastor
Administrator 1977-1978

 
Török Béla atya 1919. május 25 én született a Vas megyei Pinkamindszenten. 1943. június 27-én Szombathelyen szentelték pappá. Első kápláni helyét Letenyén kapta, 1943-46 között, majd Vasszentmihályon káplán 1946-tól 1949-ig. Ezután adminisztrátori kinevezést kap Alsószölnökre, ahonnan a hívei figyelmeztetésére, miszerint az Államvédelmi Hatóság a letartóztatására készül 1950. június 12-án disszidál. Németországban, a Müncheni Egyházmegyébe fogadják be, és 1950-től 1952. március 20-ig a Landshut-i magyar hívek lelkipásztori gondozásával megbízott káplán. 1952. március 31-én vándorol ki az Amerika Egyesült Államokba.
Az Egyesült Államokban először 1952. április 17-én kap kápláni kinevezést, Newpartba, mely megbízását 1953. június 13-ig tölti be, majd 1953. június 20-től 1956. szeptember 1-ig Bay City, Michigan káplánja, 1956. szeptemberétől 1958. májusáig Chesaning, Michigan, 1958. májusától egy évig Saginaw, Michigan káplánja. Első plébánosi kinevezését 1959. májusában kapja, tizenegy évig a Whittemore-i St. James Church, aztán pedig Harbor Beach-ban egy német–lengyel egyházközség plébánosa volt. Közben 1963-ban egyházjogi helyzete is tisztázódik, mivel inkardinálódik a Saginaw-i egyházmegyébe, ahol több alkalommal is az egyházmegyei papi tanács tagja, valamint 1976-tól püspöki vikárius. Az Egyesült Államok állampolgársági esküjét 1958. augusztus 28-án teszi le.
1978-ban, Dunay atya halála után vette át a Szent István plébániát, amelyet 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig szolgált az ő csöndes, reflektorfényt kerülő módján. Mivel más egyházmegyés volt, ezért a püspöke először két évre engedi el, majd ezt újra meghosszabbítja két évvel. Ez után az új püspök Kenneth Edward Untener engedi el véglegesen, arra hivatkozva, hogy ő maga is magyar származású. 
Rev. Török Béla idejére esik a plébánia körüli település demográfiai arculatának megváltozása, aminek következményeképpen sok hívő hagyta el a plébániát. Nyugdíjas éveit otthon, a nyugati határ mentén családja körében töltötte. 1998. február 22-án halt meg a burgenlandi Rechnitzben. A szombathelyi Szent Kvirin (szalézi) templomban nyugszik, Isten Szolgája Brenner János közelében, közvetlenül a templom alapító szalézi atyák mellett. Ebben a templomban nyugszik édesanyja is.
 


Rev. Török Béla
Administrator 1978 - 1984
Pastor 1984 – 1990

Rev. Béla Török was born on May 25, 1919 in Pinkamindszent, Hungary. He was ordained to the priesthood on June 27, 1943. He fled from Hungary in 1950, when he was warned by his parishioners in Alsószolnok that he may be in danger of being detained. He arrived in the United States in 1952, where he served as a chaplain at St. James Church in Whittemore, Michigan for 11 years. He was pastor of a German-Polish parish in Harbor Beach. Fr. Török became our pastor in 1978 following the death of Fr. Dunay and served until his retirement in 1990. It was during Fr. Török’s tenure that the demographic face of Passaic began to change, causing some parrishioners to leave St. Stephen’s. He retired in 1990 and spent his last years in the Western part of Hungary. He passed away in Reichnitz, Austria on February 22, 1998.
 
Mustos (Nemesvámosi) István atya 1931. augusztus 10-én született Veszprémben, az ősi magyar városban. A gimnáziumot a kegyes atyáknál végezte, és 1949-ben ő maga is belépett a Piarista Rendbe. 1956 novemberében hagyta el Magyarországot és Rómában folytatta tanulmányait, ahol a Gergely Egyetemen szerzett teológiai fokozatot. Szerzetesi örökfogadalmát 1957-ben tette, pappá 1958. április 20-án szentelték Rómában. 1959-ben érkezett Amerikába, hogy csatlakozzék azokhoz a piarista atyákhoz, akiknek célja a Rend amerikai tartományának megalapítása volt. Matematikai és fizikai tanári diplomáját 1966-ban kapta a buffalói Canisius College-ban. Először Buffalóban tanít a Rend ottani iskolájában, majd 1969-ben Devonba helyezik át, ahol majdnem két évtizedig, 1987-ig a gimnázium igazgatója. Vezetése alatt az iskola anyagi helyzete és hírneve megerősödött. Ezalatt négyszer választották meg a tartomány helyettes provinciálisává és ő képviselte az iskolát a Főiskolai Bizottságban. 1985-ben a keleti partvidék Magyar Papi Egyesületének elnöke lett. 1987 és 1990 között a trentoni Szent István magyar plébánia káplánja, ahonnan 1990-ben került Passaicra, a mi egyházközségünk plébánosává. Azokban az években közli a három liturgikus évet felölelő heti elmélkedéseit a Katolikus Magyarok Vasárnapja. A külföldi magyarok püspökének, Miklósházy Attilának amerikai delegátusa. A Máltai Lovagrend észak-amerikai magyar csoportjának káplánja. Passaici tevékenysége alatt nagy energiával fogja össze nemcsak a plébániai híveket, hanem az összes itt élő magyarokat és azoknak különböző szervezeteit. Tevékeny támogatója a magyar cserkészetnek, iskolának, múzeumnak, minden magyar megmozdulásnak, szervezetnek. Mint a püspök delegátusa gondját viseli több más, papi ellátással küszködő magyar plébániának, és az ő áldozatos munkájának is köszönhető, hogy több magyar plébánia még mindig szolgálja a magyar híveket. Munkájáért 1998-ban a „Pro Ecclesia Hungariae” kitűntetést kapta a Magyar Püspöki Kartól. 1990-től 2007. júniusig a New Jersey Passaici Szt. István templom plébánosa, majd Magyarországon a Székesfehérvár-i papi otthon lakója. Hosszú és súlyos szenvedés után 2008. április 20-án hunyt el papszentelésének 50. évfordulóján.

Temetése  2008. május 14-én volt a budapesti Újköztemetőben, a piarista parcellában.


Rev. Mustos István Sch.P.
Pastor 1990 – 2007.

Rev. Stephen Mustos was born on Aug. 10, 1931 in Veszprém, one of the most historic cities of Hungary. He studied under the Piarist Fathers and joined their order in 1949. Fr. Mustos left Hungary in November 1956 when he continued his academic life in Rome where he earned a degree in theology at Gregorian University. He made his vows to the order in 1957 and was or-dained on April 20, 1958 in Rome. Fr. Mustos came to the
United States in 1959 and joined those Piarist Fathers, whose goal it was to establish a prov-ince in this country. He earned a degree to be-come a teacher of mathematics and physics at Canisius College in Buffalo, New York. He taught in the Piarist school in Buffalo, before moving to Devon, Pennsylvania, where he was headmaster from 1969 to 1987. During his tenure as headmaster, the reputation of Devon Preparatory School flourished, as it enjoyed academic and financial prosperity. During this time, Fr. Mustos was elected four times Assistant to the Provincial and repre-sented the school to the College Board. In 1985, he became the President of the Asso-ciation of Hungarian Priests on the East Coast of the United States. From 1987 to 1990, Fr. Mustos served as the chaplain of St. Stephen’s Church in Trenton until he became the pastor of our parish in October of 1990. Fr. Mustos is the American delegate to Bishop Attila Miklósházy, the bishop of all Hungarian Roman Catholics living outside of Hungary. He is chaplain of the North American region of the Hungarian Knights of Malta. Fr. Mustos is dedicated to uniting his parishioners and members of local, national, and international Hungarian organizations. He also works on strengthening the ecumenical movement locally and abroad. He is a staunch supporter of Hungarian scouting, Hungarian schools, the Hungarian-American Museum of Passaic, and of every conceivable Hungarian organization. As the delegate of Bishop Mik-lósházy, Fr. Mustos personally attends to the needs of those Hungarians who live in the United States and do not have a Hungarian pastor. It is greatly due to his tireless effort that many Hungarian-Americans can worship in Hungarian to this day. He is a leader within the Hungarian community and brings honor to our parish through all he does. The Conference of the Hungarian Bishops has recognized his effort and awarded him the medal of “Pro Ecclesia Hungariae” in 1998. He passed away in Székesfehérvár, Hungary on April 20, 2008.
 
Mustos atya távozása után Serratelli patersoni megyéspüspök a szomszédos St. Mary Plébániáról Rev. Mons. John Demkovichot nevezte ki a plébánia ideiglenes adminisztrátorának, egészen addig, amíg az új lelkipásztor meg nem érkezik. Ezt a feladatát Rev. Demkovich 2007. június 24-től december 2-ig töltötte be.
Rev. Demkovich New Brunswickben született, édesanyja magyar, édesapja szlovák. 1968 óta szolgált Passaicon, először a Holy Trinity plébánián káplán, majd Szent Mary templom plébánosa 1971-től. 1989. május 21-én pápai káplánnak nevezik ki, s ettől kezdve használhatja a Monsignor címet.
2013. október 20-tól nyugállományban van, a passaici Szent Cirill és Metód templomban kisegített.
2018. augusztus 1-jén hunyt el.
 


Rev. Msgr. John Demkovich
Administrator
2007.

 
Vas László atya Nagyváradon született 1965-ben református családban. Középiskoláit is itt végezte, érettségi után református teológiára felvételi előkészítőre járt, majd 1985-ben katolizált. 1992-ben Tempfli József megyéspüspöke Budapestre küldte tanulni. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Fakultásán szerzett Baccalaureatus fokozatot. Szentelése után első kápláni helye Nagyváradon a Barátok templomában volt 1998. júliusa és szeptembere között, majd 1998. szeptemberétől 1999 szeptemberéig Hegyközcsatár és Hegyközújlak plébánosa, illetve Szent László Katolikus Iskola és a nagyváradi Máltai Szeretetszolgálat lelkivezetője. 1999. októberében püspöke Rómába  küldte a Gregoriana (Gergely) egyetemre a Római Pápai Magyar Intézet lakójaként. 2000 június végén Francis George Chicagói bíboros levelére, nyári kisegítésre érkezett Chicagóba. Októbertől megyéspüspöke, Tempfli József engedélyével itt folytatta tanulmányait. Következő év nyarától a Chicagói érsekség "Associate Pastor" kinevezést adott neki. A pap fölé az érsekség adminisztrátort nevezett ki Father Michael Danek személyében. Később, majd maga John Manz püspök vette át az adminisztrátori tisztséget. 2003 márciusában a chicagói érsek kinevezte Vas László lelkészt az egyházközség adminisztrátorává. Chicagoban végzett munkásságáért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Mustos atya távozása után átvette a passaic-i Szent István R. K. Magyar Templom vezetését. 2017-ben - az amerikai állampolgárság megszerzése után - plébánossá nevezték ki.
2017. december 23-án köszönt el közösségünktől, amikor is súlyos betegségét kezeltetni szülővárosába, Nagyváradra utazott, ahol 2018. január 7-én elhunyt. Temetése 2018. január 11-én volt.
 


Rev. Vas László
Administrator
2007-2017
Pastor
2017-2018

Father Vas was born in Nagyvárad onto a protestant family, but converted to Catholicism in 1985. He went to the Pázmány Péter University to study theology, and after his ordination he became a parish priest near his home town. Vas’ Bishop in Nagyvárad gave permission for Father Vas to remain in Chicago to continue his collegiate and theological studies and to serve the spiritual needs of the parish.
In July of 2001, the Archdiocese of Chicago names Father László Vas “associate pastor” of St. Stephen King of Hungary Church. Carried out his work in Chicago received the Knight's Cross of the Order of Merit of the Hungarian Republic. After the departure of Rev. Mustos, the bishop assigned Rev. Laszlo Vas to oversee the life of our parish.

He passed away in Oradea (Nagyvárad) on January 7, 2018.

Balogh László atya Budapesten született 1973. május 26-án. Gimnáziumi tanulmányait Budapesten végezte el.
A váci egyházmegye papnövendékeként az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet növendéke volt. Vácott szentelték pappá 1997. június 21-én.
1997-1999 között Nagymaroson volt segédlelkész, majd 1999-2007 között Kemencén plébániai kormányzó, közben ellátta Bernecebarátit és Tésát. 2007-2018. között Örkényben volt plébániai kormányzó, közben ellátta Táborfalvát és Tatárszentgyörgyöt.
Az örkényi Cantate Domino kórus alapító karnagya volt.
2018-ban Örkény város díszpolgára lett. 2018. szeptember 25-én érkezett az USA-ba, azóta egyházközségünk adminisztrátora.
 

Rev. Balogh László
Administrator
2018-napjainkig

Rev. László Balogh was born in Budapest, Hungary on May 26, 1973. He attended High School in Budapest. As a seminarist of the Diocese of Vác he studied at the Theological Faculty of the Archbishopric Theological Institute of Eger, and the Eger College of Higher Education. He was ordained to the priesthood in Vác on June 21, 1997.
/From 2006-2011 he studied to become a choir master at the Faculty of the Hungarian Choir Master Academy./
From 1997-1999 he was chaplain (assistant pastor) in Nagymaros. From 1999-2007 he was administrator in Kemenc, and at the same time he took care of two other parishes: Bernecebaráti and Tésa. Between 2007-2018 he was administrator in Örkény and also attended to the needs of Táborfalva and Tatárszentgyörgy.
As choirmaster he founded the Choir Cantate Domino of Örkény.
In 2018 he became an honorary citizen of the town of Örkény. He came to the United States on September 25, 2018, and since then is the administrator of our parish.
 

Káplánok, hétvégi lelkipásztori kisegítők /
Associate and Assistant Priests of the Church

1933 előtt káplánról nincs tudomásunk. Sem az évkönyvek, sem pedig egyéb források ilyen atyát nem említenek.

Gáspár János atya idején /During Rev. János Gáspár's time

 

Rev. Andrew Molnár, Associate Pastor
Ft. Molnár András, káplán - egyházközségünk egyetlen, Amerikában született, magyar származású papja

Ohio államban született, 1917-ben. Apja Molnár András, passaic-i kántor, édesanyja Bernáth Erzsébet. Testvére Molnár Marianna, akinek visszaemlékezése a 100 éves évkönyvben szerepel.
Papszentelése: 1942. május 30. Első szentmiséjét május 31-én végezte templomunkban.
"A gyermekére büszke és boldog Hitközség a különleges esemény megünneplésére ebédet rendezett Ft. Molnár András tiszteletére". - olvasható a Szent Név Társulat jegyzőkönyvében.
Káplán egyházközségünkben: 1945-1956 között, majd Branchville, NJ-ben 1957-ig.

Később családot alapított, 1968-ban hunyt el. 

Rev. Roger Hebert, Associate Pastor
Ft. Roger Hebert, káplán

Más forrás szerint a keresztneve Rogers.

Két testvére volt Constance és Raymond. Egyes források szerint a ferences rend tagja volt. Egyházközségünk káplánja volt 1954-1964. között. Bizonyos szinten magyarul is megtanult.   Egyházközségünkön kívül még szolgált:
Immaculate Conception Church, Holyoke, MA

Elhunyt: 2001. február 21-én.
Temetésének helye: Notre Dame Cemetery, South Hadley, Hampshire megye, Massachusetts állam

Rendszeresen miséztek templomunkban:  

 

Rev. György Engelbert Borsy, O.F.M.

 

Rev. Vazul Végváry, O.F.M.

 

 

Dunay Antal atya idején/During Rev. Antal Dunay's time

 

Rev. Joseph A. Cassidy, Associate Pastor
Ft. Joseph A. Cassidy, káplán
Született: 1929. július 8-án.
Elhunyt: Budd Lake, Morris, New Jersey, 1997. október 21-én.

 

Rev. John Cusack, Associate Pastor, Administrator
Ft. John Cusack, káplán, majd Dunay atya halála után rövid ideig adminisztrátor.

Dunay Antal atya betegségének végső időszakában, mint kisegítő, majd halála után 1977 második felében Rev. John J. Cuscack  vette át a plébániát, mint adminisztrátor. Ő korábban hat évig volt egyházközségünk káplánja. Megszervezte a magyar nyelvű helyettesítést (Főleg Szabó Szerén OFM mondta a magyar miséket). Egyházközségünkben töltött szolgálata után az Egyesült Államok Légierejének (US Air Force) tábori lelkészi szolgálatában vett részt.
Rev. John Cuscack 1945-ben született. 1971. május 29-én szentelte pappá Lawrence B. Casey patersoni püspök. Jelenleg a Saint Vincent's Seminaryban él, Philadelpia, PA-ban.

Rendszeresen miséztek templomunkban:  

 

Rev. Dr. János Ádám, S.J.

 

Rev. Dr. Tamás Fehér O.Cist.

 

Rev. Balázs Jaschkó, S.J.

 

Rev. Dr. Kálmán Miskolczy, Sch.P.

 

Rev. Szerénusz Szabó, O.F.M.

 

Rev. Rókus Radányi, S.J.

 

 

Török Béla atya idején / During Rev. Béla Török's time

 

Rev. Michael Pietrzyk, Associate Pastor
Ft. Michael Pietrzyk, káplán

1978. június 20-án lett kinevezve egyházközségünkhöz. Egyházközségünkben töltött, rövid, pár hónapos szolgálata után Zanesville, Ohio-ban szolgál a domonkosoknál. Egyes források szerint később családot alapított.

Későbbi sorsáról nincsen információnk.

Rendszeresen miséztek templomunkban:  

 

Rev. István Babos, S.J.

 

Rev. Thomas Colletta

 

Rev. Dr. Márton Hegyi, S.J.

 

Rev. Ted McNally, O.F.M.

 

Rev. Dr. György Pogány

 

Rev. László Szépe

   
Mustos István atya idejében / During Rev. István Mustos' time

Rev. Dr. Márton Hegyi, S.J.
Ft. Dr. Hegyi Márton S.J.
Mustos atya idején már káplánt nem kapott az egyházközség, Hegyi atya viszont rendszeresen segített be neki.

Hegyi Márton 1932. október 15-én született Hódmezővásárhelyen. Érettségi után – 1951-52-ben a szegedi szemináriumban tanult, majd belépett a Jézus Társaságába. 1952. március 1-jén behívták katonai szolgálatra, amit MUSZOS-ként töltött le Mátyásföldön, együtt Miklósházy Attilával.
1956-ban külföldre távozott. Fogadalmait Sankt Andra-ben tette le 1957-ben. Filozófiai tanulmányait Rómában a Gergely egyetemen végezte, és 1959-ben ott szerzett filozófiai licenciátust. Elöljárói Kanadába küldték a teológiai tanulmányokra, és Torontóban, a Regis College-ban szerezte meg 1963-ban az STL és MA fokozatokat teológiából. 1963. június 16-án szentelte pappá Torontóban Philip Pocock érsek. A tertiat egyből ezután, 1963-64-ben végezte Clevelandban. Utolsó fogadalmait 1976-ban tette le.
Az Oxford University-n 1967-ben szerzett MA fokozatot zoológiából, majd 1972-ben Knoxville-ben, a University of Tennesse-n PhD-t Ecologiából.
1969 óta biológia professzor a New York-i Fordham egyetemen mint Associate Professor of Biological Sciences. Híres volt rendkívüli odaadása a diákjainak, állandóan a laboratóriumban volt, és segítette kutatásaikat. 1996-ban elnyerte a Fordham College at Rose Hill “Arts & Sciences Faculty Day Teaching Awards” kitüntetését a Department of Biological Sciences-ban végzett évtizedes munkásságáért.
A Fordham-i tanítása mellett sokat segített magyar lelkipásztori munkában a Szt. István templomban Passaic-ban Mustos Istvánnak, és Yonkers-ben a Szt. Margit plébánián. Hűséges volt minden kötelességében és segítőkész mindenütt.
Gyenge egészsége miatt 2008-ban bevonult a Murray-Weigel Hall betegtermébe. Hosszú betegség után itt halt meg 2014. január 17-én. Január 21-én temették az Auriesville, NY jezsuita temetőbe.

Rendszeresen miséztek templomunkban:  
  Rev. Csaba Czabaffy, S.J.
 

Rev. Domonkos Csorba, O.F.M.

 

Rev. Ted McNally, O.F.M.

 

Rev. István Skinta, O.S.B.M.

 

Rev. Tamás Zárday, Sch.P.

 

Forrás: St. Stephen's R.C. Magyar Church, Passaic, New Jersey, 1903 — 2003 emlékkönyv, illetve Rev. Vas László, valamint Dudás Róbert Gyula levéltári kutatása. Külön köszönet, Kerkay Emesének, sok hasznos kiegészítő információjáért és fényképeiért.

|  Impresszum |