Történetünk
Évről - évre

       Szent István Római Katolikus Magyar Templom -
St. Stephen R. C. Magyar Church

223 Third Street, Passaic, NJ 07055

| Egyházközségünk | Évről - évre | Plébánosaink/Pastors | Church-history | A templomról | Mindszenty József | Dokumentumok

Egyházközségünk története években
Ahol a (fénykép) jel van, ott külön oldalon az adott személyről, vagy eseményről fénykép, vagy album tekinthető meg.
EMLÉKKÖNYV - feliratnál az esemény emlékkönyve új ablakban nyitható meg.
English version here...

1893

A szlovák és magyar katolikusok közösen építették a Mária Mennybemenetele templomot majd később az óhaza segítségével a ma is láthatót.

1898 Március 20-án megalakul a Szent Erzsébet Női Egylet
1902 Ft. Messerschmiedt Géza megalapítja az önálló Magyar egyházközséget, ő az első plébános, 1902. december 2. - 1911. december 20. között Fénykép vagy album (Kinevezve: december 24-én.)
Első temetés december 24-én: Schuster Teréz
Karácsony napján első szentmise és első keresztelő: Berki Erzsébet
1903 Január 14.: megalakul a Passaici Szt. Anna Női Oltár-Egylet, célja a templom ápolása és oltárai díszítése, templomi lobogót készíttetett Szt. Anna képével
Január 18-án első esküvő: Molnár Károly és Krivda Mária
Március 31.: “St. Stephen’s R. C. Magyar Church, Passaic, NJ” név alatt hivatalosan bejegyeztetett egyházközségünk
Május 1. Szent István templom alapkő letétele
1904 Május 22.: Első szentmise a templomban
Július 26.: Főoltár felszentelése - Szt. Anna Oltár-Egylet ajándéka
Augusztus 21: a templom felszentelése. EMLÉKKÖNYV
Megalakul az egyház énekkara Szent Mária Egyesület néven
1905 Szt. Anna Oltár-Egylet szőnyeggel látja el a szentélyt és tabernákulumot készíttet
November 20.: Ft. Messerschmiedt Géza felhívására megalakul a Passaici I. Magyar Szent István Király Római és Görög Katholikus Betegsegélyző és Temetkezési Egylet, mely egyben a Szt. István R.K. templom Egylete is
1906 A templomi padok beszerzése
1908 Március: Ft. Messerschmiedt Géza megindítja és szerkeszti a HAJNAL című hetilapot. Az újság 1909-ig létezik, először heti, majd havilap. (Külön linken megtekinthető)
1909  A templom történetének a rekord számú keresztelése: 248 fő
1910 Július 26.: A Jézus Szíve és Szűz Mária mellékoltárok felszentelése, Szt. Anna Oltár-Egylet ajándékai. Ft. Messerschmiedt Géza plébános Szent Anna oltárt ajándékoz a templomnak a Szt. Anna Oltár Egyletének emlékéül
1911 1911. decemberében Messerschmiedt Géza plébános Toledo, OH távozik, de oda már súlyos betegen érkezik, új állomáshelyét nem tudja elfoglalni, folyamatos kórházi kezelés alatt áll.
Ft. Schimkó János a plébános, 1911. december 21-1913. október 8. között Fénykép vagy album
1912 Ft. Messerschmiedt Géza első plébános március 29-én, 3:00PM-kor, 41 éves korában Toledo, OH-ban meghal. A Calvary Cemetery-ben nyugszik, Toledo-ban, Lucas megyében, Ohio államban.
1913 március 24.: Szt. Anna Oltár-Egylet 10 éves jubileuma. Az Egylet folyamatosan gondoskodik a szükséges oltárruhákról és virágokról. EMLÉKKÖNYV
Ft. Kovács Lajos a plébános, 1913. október 15. - 1915. szeptember 1. között  Fénykép vagy album
1914 Januárban Ft. Kovács Lajos Passaic-ba hívja a Magyarországról érkezett Isteni Szeretet Leányait a hívek lelki gondozására. Februárban elkezdik a hit- és magyar oktatást. Vezetésükkel májusban 40 gyerek járult elsőáldozáshoz.
1915 Ft. Marczinkó József a plébános, 1915. szeptember 2. - 1932. között Fénykép vagy album
November 25.: A Passaici I. Magyar Szent István Király Róm. és Gör. Kath Betegs. és Tem. Egylet jótékonysági intézmény 10 éves fennállását ünnepli. Sok szegény özvegyen és árván segített az elmúlt 10 évben. EMLÉKKÖNYV
1918 Május: Orgona beállítva a hívek közadakozásából
Ft. Schimkó János az egyházközség korábbi, második plébánosa június 20-án meghal 35 évesen. Betlehem, PA-ban nyugszik a Holy Saviour Cemetery-ben.
1922 Nagyjából ebben az évben megalakul az egyházközség 31. számú cserkészcsapata a “Boy Scouts of America” tagjaként. 1985-ben szűnt meg.
1925 November 15.: Az újonnan megépült plébánia felszentelése
1926 A Chicago-i eucharisztikus kongresszuson magyar kü̈ldöttség is részt vett Csernoch János hercegprimás vezeté́sével, Tó́th Tihamé́rral, Meszlényi Zoltánnal, Scheffler Jánossal, akik ké́sőbb nagy szerepet játszottak a magyar egyhá́z történetében. Dr. Scheffler János szatmári teológia tanár később boldoggá avatott püspök Szent István ünnepén Passaicban misézik, könyvében beszámol a korabeli egyházközségről.
1927 Megalakul a Szt. István Atlétikai Egyesület
Egyházközségünk korábbi, harmadik plébánosa, Ft. Kovács Lajos július 22-én 48 éves korában meghal. A Saint Josephs Cemetery-ben nyugszik, Connellsville-ben, Fayette megyében, Pennsylvania államban, édesanyjával (+1917) közös sírban.
1928 A Egyházközség ezüst jubileuma (25 év), Dr. Bródy Ernő országgyűlési képviselő látogatása EMLÉKKÖNYV
1930 Megalakult a “Szent Név Társulat”. A II. Világháború után ketté válik magyar és angol tagozatra
1932 Ft. Raile James a plébános, 1932 - 1933. között, utána a jezsuitákat hazahívják Magyarországra Fénykép vagy album
1933 Kanadából érkezett Szociális testvérek (szürke nővérek) vették át rövid időre az oktatást, családlátogatást és a fiatalság megszervezését.
Ft. Furlong William az adminisztrátor (majd 1938-ban újra) Fénykép vagy album
Ft. Gáspár János a plébános, 1933. október 14. - 1963. február 21. között Fénykép vagy album
1934 Ft. Gáspár János hívására visszatértek az Isteni Szeretett Leányai Passaicba, s átvették a magyar iskola vezetését és a hitoktatást.
1935 Ft. Marczinkó József  korábbi plébános 1935. július 28-án az Ohio állambeli Toledóban meghal, a St. Vincents Hospitalban, agyembólia következtében, 5:55AM-kor. Július 31-én temették el. A Calvary Cemetery-ben nyugszik, Toledo-ban, Lucas megyében, Ohio államban, ahol elődje Rev. Messerschmiedt Géza is.
1936 Szeptemberben lerakják az iskola és a díszterem sarokkövét
1937 A dísztermet március 15-én, az iskolát szeptember 19-én felszentelik. EMLÉKKÖNYV
1937-től az új iskola épületben folyik a magyar oktatás.
1938 Megalakult a Szent István Dob- és Fúvós Zenekar (St. Stephen’s Drum & Bugle Corps)
1939 Szent István Dob- és Fúvós Zenekar részt vett a Szent Név Társulatok felvonulásán a magyar társulatot vezetve
1940 Felavatták az első ideiglenes zárdát
Október 27.: Dr. Habsburg Ottó meglátogatja a Szent István templomot
1941 Felavatták az új zárdát, mely 1950-ig volt a kedves nővérek otthona
1942 május 30-án szentelték pappá Molnár András egyházközségi tagot, Molnár Endre sokéves kántorunk fiát, május 31-én mondta első szentmiséjét a Szent István templomban
1945 - 1954. között Ft. Gáspár János mellett szolgált, mint első segédlelkész
1945 60 új színes üvegablak beszerelése (szentély, hajó, és kórus)
Új fűtési szerkezetet kap a templom
Hősök oltára felállítása, oltárképe lengyel festő munkája
1946 Az iskola belső átrendezése
Megkezdődik a rendes angol nyelvű mindennapos iskolai oktatás 30 gyerekkel.
Folytatódik a templom díszítése: októberben kezdődik a színes falak és képek festése, mely 6 hónap alatt készült el.
A egyházközség megünnepli Ft. Gáspár János pappá szentelésének 25 éves évfordulóját. A Vatikán (XII. Pius pápa) köszöntötte táviratban plébánosunkat ezüst jubileumán.
1947 Új padlózatot kap a templom
1948 Új világító szerkezetet kap a templom.
A padokat felújítják, a térdeplőit gumivánkosokkal látják el.
117-en részesültek a bérmálás szentségében.
1949 Új keresztúti állomásokat kap a templom. A régieket eltemették az udvarban.
Ft. Jakab Raile, S.J. korábbi plébános 1949. szeptember 6-án a Ft. Gáspár János plébános atya által vezetett autóban balesetet szenved és meghal. Sírja a Jesuit Cemetery at Campion Centerben van, Weston-ban Massachusetts államban.
December 21-én a Szent István Iskola diákjai hangfelvételt készítettek magyar karácsonyi énekekkel, amit az “Amerika Hangja” rádió Európába sugárzott.
1950 Megépítik az új plébániát. A régiből zárda lesz, kápolnával látják el és a kedves nővérek beköltöznek.
1951 A Szent István Dob- és Fúvós Zenekara országos bajnok
1952 50 éves jubileum. EMLÉKKÖNYV
Az iskolában 300 diák tanul. Az iskolaépület nem elegendő. Megvételre került a 211 Third Street-i 6 családos ház, ideiglenes tantermekként szolgált, majd 1966-ban lebontották.
Kiég a templom belső tere.
1953 Templom helyreállítása, a tűzben, a templomhajó jobb oldalán megsérült színes ablakok restaurálása
December 25-én John Foster Dulles, az Egyesült Államok külügyminisztere köszönti táviratban Mindszenty József bebörtönzésének 5. évfordulóján a Szent István Templomban összegyűlt megemlékezőket
1956 Az októberi szabadságharc révén sok új hívő csatlakozik az egyházközséghez. EMLÉKKÖNYV
1957 27 000 dollárt és 13 000 font ruhaneműt küldött az egyházközség Ausztriába a menekült magyarok megsegítésére.
Megalakult a Szent István Egyház énekkara Bartkó Júlia vezetésével, mely 1979-ig működött.
December 18.: Szent István Szabadságharang felszentelése, az 1956-os menekültek ajándéka a Szabadságharcban elesettek emlékére.
1958 Újra indul a magyar oktatás a Szent Név Társulat magyar tagozatának szervezésében.
Október 5-26: Az egyházközség megünnepeli Ft. Gáspár János 25 éves plébánoskodását. Előadták 12 szereplővel Vándor Ferenc drámáját, mely Gáspár atya életéről szól. Számvetés Gáspár atya Passaicban töltött 25 évéről: 1535 szentmise, 1122 áldozás, 2238 rózsafüzér, 779 keresztút. Az egyházközség ekkor 1200 családja közel 6 ezer lelket számlált.
1963 Ft. Gáspár János elhalálozása február 21-én. A Calvary Cemetery-ben nyugszik, Patersonban, New Jersey államban.
Ft. Dunay Antal az új plébános, 1963. és 1977. május 29. között Fénykép vagy album
1964 Ft. Dunay Antal papságának 25 éves évfordulóját ünnepli az egyházközség
1965 Megalakul a mindennapos Mindszenty Magyar Iskola több mint 100 gyerekkel. Az anyagiakért a Szent Név Társulat magyar tagozata felelős.
1966 1966 és 1967 között az új iskolaszárny építkezése alatt a Kálvin teremben folyt a tanítás Dr. Komjáthy Aladár lelkész meghívására. A reformátusok vendégei voltak a katolikus iskolások
1967 Április 9.: Az iskola 6 tantermes új szárnyát és ebédlőjét felavatják. EMLÉKKÖNYV
1968 Február 24.: Első Megyebál, az utolsót 1986-ban tartották
1973 Az Egyház 70. évfordulóját hatalmas népművészeti kiállítással ünnepli meg
Október 27.: Vadász bál
1974 Május 19-én Mindszenty József Hercegprímás Úr látogatása Fénykép vagy album EMLÉKKÖNYV
A hercegprímás úr érkezése előtt megújult az énekkar és Bartkó Júlia vezetésével és nagy sikerrel szerepelt a bíboros szentmiséjén.
Ősszel a püspökség 5 egyházközség iskoláját egyesítette “Passaic Catholic Regional School” (Passaic Katolikus Körzeti Iskola) néven. A mi épületünk adott helyt először az óvodáknak és alsó tagozatnak, majd az összes osztálynak.
1976 Megszűnik a Mindszenty Magyar Iskola és megalakul a Testvéregyházak Magyar Iskolája. Az oktatás a Kálvin Teremben folyik, az anyagiakat a Szent István Egyház biztosítja.
Megalakul Egyházunknál a Mindszenty Bíboros Tanulmányi Csoport, a Missouri-ban székelő Mindszenty Bíboros Alapítvány tagjaként - elnöknője Jaskot Ethel.
1977 Május 29-én Ft. Dunay Antal elhalálozása, Az Our Lady of Hungary Cemetery-ben nyugszik, Northampton-ban, Northampton megyében, Pennsylvania államban.
Ft. Cusack János az egyházközség adminisztrátora 1977. és 1978. között
1978 Ft. Török Béla a plébános, 1978. és 1990. július 29. között Fénykép vagy album
Az egyházközség 75 éves jubileuma. EMLÉKKÖNYV
A 75 éves jubileumra az énekkar ünnepi misét tanult be és adta elő Zorándy Zoltán orgonaművész és 12 tagú zenekarának kíséretével. Az amerikai kongresszus köszönti az egyház lelkészeit és híveit a gyémánt jubileum alkalmából.
1979 A Katolikus Magyarok Vasárnapja című hetilap március 18-i teljes számát, - 8 oldal - a Szent István R. K. Magyar Templom 75. évfordulójának szentelte
1981 Február 21.: Megnyílik az Amerikai Magyar Múzeum az egykori zárdaépületben, 1986. decemberig, majd elköltözik.
1983 Az egyházközség 80. éves évfordulója, melyen főcelebráns Dr. Irányi László a külföldi magyarok püspöke.
November: A magyar iskola visszaköltözik a Szent István Iskola termeibe és “Szent István Magyar Iskola” néven folytatja munkáját.
1986 Rev. William Furlong aki két időszakban is az egyházközség adminisztrátora volt, október 8-án meghal. A Maryrest Cemetery-ben van eltemetve, Mahwah-ban, Bergen megyében, New Jersey államban.
1987 A díszterem kiég. A tetőzet rongálódik meg főként.Fénykép vagy album
1989 Paskay László Bíboros Úr első látogatása szeptember 28-án.
Október 30-án érkezik meg az első négy szívbeteg gyermek a Szent István Egyházközség oltalmába. A beteg gyerekek és szüleik ellátásáról és szállásáról végig egyházunk gondoskodott. Az első beteg gyereket a Keresztes család fogadta be, a zárda épület rendbetételéig.
1990 Május 19.: Az új,  illetve helyreállított díszterem felavatása Mindszenty József Kulturális Központ néven.
Július 29.: Ft. Török Béla búcsúztatása
P. Mustos István piarista szerzetespap a plébános, 1990. október 7. és 2007. júniusa között, akit  Frank Rodimer patersoni megyés püspök és Miklósházy Attila külföldi magyarok püspöke iktat be plébánosnak. Fénykép vagy album
Az egyház tanács megalakulása.
A zárda épületet tatarozzák az ott ellátott szívbeteg magyar gyerekek és szüleik számára, akik hónapokat töltenek az épületben.
1993 1993. A “zárda” épületét elnevezték “Szent Erzsébet Otthon”-nak. Pándi György “Szent Erzsébet” fafaragását Ft. Mustos István megáldotta és utána a dombormű az Otthon kápolnájába került.
1994 Az egyházközség 90 éves jubileuma december 3-án. EMLÉKKÖNYV
1995 Az orgona renoválása
1996 Az első orgona hangverseny
1998 Az egyházközség 95 éves jubileuma november 22-én
2000 Paskay László Bíboros Úr második látogatása november 4-én.
2001 Harang és a templomkereszt felújításra került.
2003 Az egyházközség 100 éves jubileuma, április 27-én. Fénykép vagy album EMLÉKKÖNYV
2004 Július 27.: Erdő Péter bíboros úr látogatása. Fénykép vagy album
2006 Október: Seregély István érsek látogatása
2007 A Paterson-i egyházmegye püspöke engedélyezi és a biztosító társaság támogatásával elkezdik a súlyosan megrongálódott templom belső terének felújítását.
Mustos atya betegsége miatt hazatér Magyarországra, ahol következő év tavaszán (Székesfehérvárott, 2008. április 20.) meghal. Temetése május 14-én volt a budapesti Újköztemetőben, a piarista parcellában.
Ft. Köllő Gábor a kisegítő lelkész rövid ideig, majd Msgr. János Demkovich veszi át a templom ideiglenes vezetését.
Szeptember 16. Tempfli József nagyváradi püspök látogatása. A templomrenoválás miatt szentmisék a Mindszenty díszteremben
December 2-től Ft. Vas László a plébánia kormányzója. Fénykép vagy album
2008 Befejeződik a templom belső és külső részeinek a felújítása.
Április 5.: Ft. Cserháti Ferenc püspök látogatása templomunkban.. Fénykép vagy album
Az egyházmegye bezárja a Katolikus Körzeti Iskolát (Catholic Regional School), mely után az épület közel három évig üresen áll.
2009 Február 21.: Álarcos bál,- az első bál, melyet az 1986-ban megszűnt Megye bál után rendezett az egyházközség. A Bál Király és Királynő egyházközségünk két idős, tiszteletre méltó tagja: Bodnár Ágnes (meghalt 2009. nov. 1.) és Keresztes Béla (meghalt 2011. január 18-án, 96 éves korában)
Február 22-én búcsúztattuk Györök Piroskát, a plébánia 18 évig hűséges házvezetőnőjét, aki nagy betegen hazatért Magyarországra.
Október: Gyulai Endre ny. szegedi püspök lelkigyakorlatot tart. Fénykép vagy album
Október 11. Gyulai Endre püspök úr köszöntése, Tarnai Emerica SSND nővér búcsúztatása
December: Advent Passaicon, a magyar iskolások készülnek karácsonyra, saját készítményeikkel díszítik fel az egyház karácsonyfáját
2010 Február 13.: Szent István bál, téma húszas évek Fénykép vagy album
Február 14.: Arthur Serratelli megyéspüspök látogatása
Október 23. :Ékes Ilona országgyűlési képviselő látogatása
2011 Elkészül a Mindszenty díszterem alatti új ebédlő. Sikerül az iskola új szárnyát bérbe adni.
Május 15.: Cserháti Ferenc püspök magyarul bérmál. Fénykép vagy album
Május 16.: Ünnepi szentmise Ft. Cserháti Ferenc és hat pap közreműködésével
2012 Első Bogrács Fesztivál a plébánia udvarán.
10 ezer kötetes könyvtár berendezése a templom alatti helységekben.
Szeptember: South River-i Szent István templomban magyar szentmisét mond Ft. Vas László első alkalommal - azóta évente ismétlődik.
Október 29. Sandy hurrikán következtében egy hétig nem volt áram (fűtés) a templomban és a plébánián.
2013 Tavaszán elkészül az Egyházközség ebédlőjének a konyhája. Az egyházmegyei “Partners in faith” 5 éves gyűjtés kezdődik. Az előzetes ígéretek szerint az előirt összeg közel kétszeresét sikerült összegyűjteni.
Május Cserháti Ferenc püspök megnyitja az egyházközség 110. Jubileumi évét. Fénykép vagy album
2014 A templom szentélye új szőnyeget kap és a sekrestye is felújításra kerül. Az ebédlőbe léghűtést és álmennyezetet szerelnek.
Májusban Böcskei László nagyváradi püspök látogatása templomunknál. Fénykép vagy album
Az egyházközség és a Passaic-i tanfelügyelőség hosszú távú bérleti szerződést köt az iskolai épületének használatára, több hónapos felújítás során korszerűsítik az egész épület.
Szeptember 20-án Arthur Serratelli Paterson-i megyéspüspök bezárja a Jubileumi évet. Fénykép vagy album EMLÉKKÖNYV
Szeptember 27-én Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke az egyházközség vendége. Fénykép vagy album
2017 Vas László atyát - az amerikai állampolgárság megszerzése után - plébánosnak nevezik ki.
2017. december 23-án Vas László atya gyógykezelésre szülővárosába Nagyváradra utazik.
2018 2018. január 7-én egyházközségünk plébánosa, Ft. Vas László atya meghal.
A patersoni püspök ideiglenes adminisztrátornak Rev. Stephen Las atyát nevezi ki. A szentmiséket a magyar származású, de magyarul már nem beszélő Rev. Alan Savitt mutatja be.
Szeptember 23-án megérkezik egyházközségünkbe a váci egyházmegyés Ft. Balogh László atya, akit a patersoni püspök adminisztrátornak nevez ki.

Összeállította: Ft. Vas László és Kerkay Emese

|  Impresszum |